Privacyverklaring Helene Neijmeijer

Helene Neijmeijer, gevestigd aan Zuiderdiep 405 7876 AW Valthermond , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende handelsnaam:Helene Neijmeijer

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Helene Neijmeijer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Helene Neijmeijer en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Helene Neijmeijer verstrekt. Helene Neijmeijer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom Helene Neijmeijer gegevens nodig heeft

Helene Neijmeijer gebruikt bovenstaande persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Helene Neijmeijer gebruikt deze gegevens hoofdzakelijk om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, u schriftelijk, per post of per e-mail te kunnen benaderen en om goederen of diensten op uw adres te kunnen afleveren c.q. te kunnen verrichten.

Hoelang Helene Neijmeijer gegevens bewaart

Helene Neijmeijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in principe het door de Belastingdienst vastgestelde wettelijk bewaartermijn van 7 jaar.

Delen met anderen

Helene Neijmeijer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar music@heleneneijmeijer.nl Helene Neijmeijer zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Helene Neijmeijer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Websites van Helene Neijmeijer maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Helene Neijmeijer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Helene Neijmeijer via music@heleneneijmeijer.nl